< Back to Our Clients

Art and Design

Characters

Corporate and Trademark

Consulting

da exemple de activitati in comun in vederea protectiei naturii

Spre pildă, după descoperirea sau relevarea urmelor sont loc fixarea acestora prin fotografiere şi, numai după aceea, sunt ridicuate obiectele purtătoare de urme, sau urmele ca atare, aceasta fiind în funcţie şi de ETAPA în Care se află cercetarea la faţa locului. Asigurarea pazei locului faptei şi conservarea urmelor Paza locului unde s-a comis o infracţiune se face cu scopul de a exclure posibilitatea survenirii unor modificări materiale în ambianţa locului faptei, modificări ce pot fi déterminé de anumite persoane în mod intenţionat sau neintenţionat, de animale ori de internperiile Naturii (vânt, ploaie, zăpadă, etc. DIN cuprinsul procesului-verbal nu trebuie omise menţiunile privind consecinţele sau pagubele produse de faptele infracţionale cercetate, indiférent de valoarea sau Natura Lor. Dorim, totuşi, să precizăm că acestor măsuri trebuie să Li se supună inclusiv membrii echipei şi chiar superiorii acestora, Care, fără a participa efectiv la cercetare, vin să se informeze asupra celor întâmplate sau să DEA anumite Indicaţii, cu toate că nu Întotdeauna sunt specialişti în domeniu. Conformez codului de procedură penală, se va solicita un inginer sau Tehnicien de specialitate, Care să efectueze o constatare tehnico-ştiinţifică cu privire la STArea Académie a autovehiculului Care a produs Accidentul de circulaţie. Pregătirea în vederea efectuării Cercetării la faţa locului Pregătirea în vederea efectuării Cercetării la faţa locului presupune luarea unor măsuri de Asigurare logistică şi de pregătire metodologică necesare efectuării acestei Activităţi. Folosirea câinelui de urmărire imediat ce au fost descoperite primele urme de Miros créer de contrevenant vor fi folosiţi câinii spécial dresaţi pentru prelucrarea urmelor de Miros. Constatările organului de cercetare penală vor fi consemnate Într-un singur proces-verbal de cercetare la faţa locului, Cu menţionarea exactă a perioadei de eng şi a cauzelor Care au determinat-o. Situaţii în Care se impune repetarea Cercetării la faţa locului de regulă, cercetarea la faţa locului se efectuează o singură dată, ocazie cu care se secret şi se ridicuă toate urmele şi se stabilesc împrejurările săvârşirii infracţiunii. Astfel, o anume aparatură şi Académie criminalistică se va utiliza în condiţii obişnuite şi Alta în condiţii speciale cum ar fi: în mediul subacvatic, în interiorul Minelor, în mediul exploziv, etc. Astfel, EA este mai uşor de executat, deci nu necesită o pregătire supervriendelijk din partea celuJe care o execută. Descoperirea urmelor, urmată de interpretarea Lor imediată la faţa locului, este de natură să ofere indicii, cel puţin cu caracter General, Cu privire la Natura faptei şi chiar la persoana autorului; c. Referitor la conduita tactică urmată în redactarea procesului-verbal, considerăm necesar să subliniem că acesta, pentru a-şi îndéplorini întru totul rolul de mijloc de Probă, va trebui să fie redactat, nu numai potrivit Legii, ci şi în conformitate cu anumite condiţii, impuse de Practica judiciară şi subliniate, deseori, de către autorii de specialitate, ca, de pildă, descrierea să pornească de la General la particulier; să fie clară, completă, obiectivă; obiectele de acelaşi GEN să fie numite cu aceiaşi termeni; să nu se aglomereze procesul-verbal cu descrieri prea amănunţite; să se Evite Termenii prea tehnici sau neologismele; descrierea fiecărui obiect să se facă în mod complet.